11.1.2009

Από τις αρχαιρεσίες της Κυριακής, 11ης Ιανουαρίου 2009, προέκυψε το νέο Δ.Σ. της ΕΜΣ, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ντένης Δημητρέας

Αντιπρόεδρος: Κώστας Ζωτόπουλος

Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Αρχοντής

Ταμίας: Αριστοτέλης Φράγκος

Δημοσίων Σχέσεων : Σταύρος Καλυβιώτης

Έφορος: Ανδρέας Ανατολίτης

Μέλος: Νάκος Κληρόπουλος

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Μαρία Κουβαρά-Αρχοντή, Γεώργιος Κούβελας, Γρηγόρης Κριμπάς.