2017-2018

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Πρόεδρος: Άγγελος Λάππας

Αντιπρόεδρος: Αριστοτέλης Φράγκος

Γενική Γραμματέας: Αντωνία Παυλάκου-Χριστακοπούλου

Ειδικός Γραμματέας: Κώστας Παπαδόπουλος (Ζωτόπουλος)

Ταμίας: Βασιλική Μουρίκη

Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντίνα Κουτσουμπού

Έφορος: Βασίλης Μαστραγγελόπουλος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Μαρία Καραγιάννη

Κώστας Μανδηλάς

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Τίνα Βρεττάκη-Δάβου

Σταύρος Καλυβιώτης

Νίκος Σαββάκης